EN

שכונת סיגליות

באר שבע

שדרוג ועדכון תכנית ישנה של השכונה על ידי שתי תכניות מפורטות אחת בסמכות מקומית ואחת בסמכות מחוזית. השינויים כוללים ציפוף ותוספת יחידות דיור, תוספת קומות, תוספת שטחים ציבוריים פתוחים- פארק שכונתי לינארי, הסדרת מוסדות ציבור, הסדרת חיבורים חדשים לכבישים ולהולכי רגל, שינוי רוחב כבישים להכיל שבילי אופניים והולכי רגל. קביעה של הוראות בינוי מחייבות חזית רחוב, כניסות לחניונים תת קרקעיים ועיליים והנחיות לעיצוב אדריכלי.

שם הפרוייקטשכונת סיגליות באר שבע
המזמיןעיריית באר שבע
שנת עבודה2015 – 2018
מיקוםבאר שבע
שטח התכנית / מבנה255 דונם
תקציבל"ר
סטטוסמאושרת
פרוגרמה1620 יח"ד בבניה רוויה, מסחר ומגורים, מסחר , מבני ציבור שטחים ציבוריים פתוחים
צוות תכנוןאדריכלית – הילה כץ, מהנדסת תכנון ערים – לנה קוגן

זמינים טלפונית וגם לפנות אלינו בווטסאפ או דרך האתר, זה מצוין.

אנחנו זמינים טלפונית, במייל, או דרך האתר, זה מצוין.

פרוייקטים נוספים