EN

ישיבת צביה

דימונה

בישיבת צביה תכננו קומפלקס יחודי הכולל בית ספר, חדר אוכל, פנימיה ובית מדרש. את מבנה בית המדרש תיכננו כבאר עטופה בתפילין.

ההשראה שלנו הם המים המסומלים במילה 'באר' ומבטאים חיים, טוהר ושפע. התורה נמשלה למים "אין מים אלא תורה". המילה באר בניקוד אחר היא גם הפועל למבאר – להסביר.

התפילין כמו סוללות חשמליות מפיחים רוחניות באנשים (הרב קוק) התפילין קושרים בין קדושה ליופי, לכן נקראו התפילין "פאר" (המהר"ל מפראג)

 

שם הפרוייקטישיבת צביה בדימונה
המזמיןרשת צביה והקרן לפיתוח דימונה
טיימליין2014 – היום
שטח 10000 מ"ר
תקציב כ- 80,000,000 ₪
סטטוסהושלם שלב א' שלבים ב' וג' בתכנון
פרוגרמהשיבה תיכונית תורנית הכוללת  12 כיתות, בית מדרש, חדר אוכל ופנימיה ל- 240 חניכים
בצוות תכנוןאדריכליום וראשי סטודיו – אנה ברברמן, הילה כץ ושילה נוסבוים. הנדסאית אדריכלות, פיקוח ובקרה – יוליה שפירא. אדריכל אלדר לוי
IMAGEהדמיות

זמינים טלפונית וגם לפנות אלינו בווטסאפ או דרך האתר, זה מצוין.

אנחנו זמינים טלפונית, במייל, או דרך האתר, זה מצוין.

פרוייקטים נוספים