EN

אזור תעשייה שקד (דרומי) א+ב

אופקים

תכנית מתאר לחטיבת קרקע בדרום העיר המיועדת לתעשייה. התכנית מחולקת לשלב א' של אזור התעשייה שקד (דרומי אופקים) בשטח של כ- 700 דונם ושלב ב' – כ- 700 נוספים. התכנית כוללת פיתוח שטחי תעשייה עם חשיבה על רצפת ייצור מתקדמת (תעשייה 4.0) והתמקדות בתחום החקלאות והמזון (אגרוטק/ פודטק).
לצורך זה נקבעו שטחים המיועדים לחממת תעסוקה (מיקרו תעשייה), הכשרה תעסוקתית (מכללה), שטחי תעסוקה למחקר ופיתוח, תעסוקה ומסחר, תעשייה, ותעשייה ואחסנה. התכנית כוללת גם פארק לינארי המשתרע לאורך קו של מקורות, המחבר את שכונות העיר על ידי שבילים להולכי רגל ולאופנים דרך פארק אופקים לשכונות המזרחיות (אפיקי נחל). בהמשך לפארק ובצמוד לחממה, התכנית קובעת יעוד קרקע חקלאית לטובת מיזמים חקלאיים ומחקר. התכנית מייעדת שטח ציבורי פתוח בין היתר, עבור שוק אוכל פתוח. כמו כן התכנית קובעת ייעודיי קרקע לבנייני ציבור לחינוך, לבי"ס יסודי ושטח לספורט ונופש כדי לתת מענה לצרכים של השכונה החרדית הצפונית לשטחי התעסוקה. התכנית כוללת שטח למרכז תחבורתי.

שם הפרוייקטאזור תעשייה שקד (דרומי) א+ ב
המזמיןעיריית אופקים
שנת עבודה2018 – כעת
מיקוםאופקים
שטח התכנית / מבנה1400 דונם
תקציבל"ר
סטטוסשלב א' מאושר. שלב ב' הפקדה
פרוגרמהשטחים לתעשייה ותעסוקה מוטת אגרוטק
צוות תכנוןאדריכלית תכנון ערים – רינת אפשטיין, אדריכלית תכנון ערים – בתאל מיימון, מהנדסת תכנון ערים – לנה קוגן, מעצבת פנים – רוני אלימלך

 

זמינים טלפונית וגם לפנות אלינו בווטסאפ או דרך האתר, זה מצוין.

אנחנו זמינים טלפונית, במייל, או דרך האתר, זה מצוין.

פרוייקטים נוספים